สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ
สวบ.ทอ. จัดอบรมการสร้างจิตสำนึกด้านการรักษาความปลอดภัยให้กับกำลังพล สวบ.ทอ. โดยเชิญวิทยากร ขว.ทอ. มาบรรยายเมื่อ ๑๑ ก.ย.๖๒ เวลา ๑๓๐๐ - ๑๖๐๐ ณ ห้อง ๔๐๑ กวก.สวบ.ทอ.
 

พล.อ.อ.มานัต วงษ์วาทย์

ผู้บัญชาการทหารอากาศ

รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ระดับดีเด่น ประเภทพัฒนาการบริการ

"การออกใบสำคัญแพทย์ (Medical Certificate) ระบบ One Day Licensing"

Facebook Button

BSI Assurance Mark ISO 9001 1

BSI Assurance Mark ISO 27001 1