สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ
พิธีรับ - ส่ง หน้าที่ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ห้อง ๕๐๔ กวก.สวบ.ทอ.
 

พล.อ.อ.มานัต วงษ์วาทย์

ผู้บัญชาการทหารอากาศ

รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ระดับดีเด่น ประเภทพัฒนาการบริการ

"การออกใบสำคัญแพทย์ (Medical Certificate) ระบบ One Day Licensing"

Facebook Button

BSI Assurance Mark ISO 9001 1

BSI Assurance Mark ISO 27001 1