สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ
ประชาสัมพันธ์
 

พล.อ.อ.มานัต วงษ์วาทย์

ผู้บัญชาการทหารอากาศ

รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ระดับดีเด่น ประเภทพัฒนาการบริการ

"การออกใบสำคัญแพทย์ (Medical Certificate) ระบบ One Day Licensing"

ประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม การประชุมสัมมนาแพทย์เวชศาสตร์การบิน ครั้งที่ 2/59

ร่วมสร้างกติกาประชาธิปไตย ร่วมใจลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ 2559

กองทัพอากาศจัดเครื่องบินลำเลียงแบบ C-130 H ลำเลียงทหารบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดน่านเข้ารักษาตัวที่กรุงเทพมหานคร

ด้วยสมาคมเวชศาสตร์การบินแห่งประเทศไทย กำหนดจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๙
ในวันอังคารที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐๐๐-๑๒๐๐ ณ ห้องประชุมหมอตระกูล ชั้น ๓ อาคารสถาบันเวชศาสตร์การบิน

พล.อ.ต.ทวีศักดิ์ ขันติรัตน์ ผอ.สวบ.ทอ. มอบรางวัลให้แก่ ร.ท.หญิง สนธยา  ยอดจิตร และ พ.อ.อ.นธี  ฤทธิ์เดช

ประมวลภาพวิดีโอการฝึกซ้อมของ AIR EVAC TEAM

สวบ.ทอ. ร่วมกับ สพฉ. จัดอบรมหลักสูตรการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ ปี 2560 (Aeromedical Evacuation Course 2017) จำนวน 6 รุ่น ระหว่างเดือนเมษายน ถึงเดือนตุลาคม 2560

Facebook Button

BSI Assurance Mark ISO 9001 1

BSI Assurance Mark ISO 27001 1