สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ
สวบ.ทอ. ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนรอบที่ ๒
 

พล.อ.อ.มานัต วงษ์วาทย์

ผู้บัญชาการทหารอากาศ

รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ระดับดีเด่น ประเภทพัฒนาการบริการ

"การออกใบสำคัญแพทย์ (Medical Certificate) ระบบ One Day Licensing"

รายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

 คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายชื่อ


Facebook Button

BSI Assurance Mark ISO 9001 1

BSI Assurance Mark ISO 27001 1