สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ
สวบ.ทอ. กำหนดการสอบสัมภาษณ์ ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน วันที่ ๗ ต.ค.๖๒
 

พล.อ.อ.มานัต วงษ์วาทย์

ผู้บัญชาการทหารอากาศ

รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ระดับดีเด่น ประเภทพัฒนาการบริการ

"การออกใบสำคัญแพทย์ (Medical Certificate) ระบบ One Day Licensing"

Facebook Button

BSI Assurance Mark ISO 9001 1

BSI Assurance Mark ISO 27001 1