สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ
จัดซื้อจัดจ้าง
 

พล.อ.อ.มานัต วงษ์วาทย์

ผู้บัญชาการทหารอากาศ

รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ระดับดีเด่น ประเภทพัฒนาการบริการ

"การออกใบสำคัญแพทย์ (Medical Certificate) ระบบ One Day Licensing"

จัดซื้อจัดจ้าง

สอบราคาซื้อเครื่องวัดความดันภายในลูกตาและความหนาของกระจกตาระบบอัตโนมัติแบบไม่สัมผัสลูกตาชนิดเป่าลม

 

คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์PDF

ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงห้องปฏิบัติงาน ศลพ.สวบ.ทอ.ด้วยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

 

คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์PDF

 

การประกวดราคาซื้อ

 

คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์PDF

 

ประกาศจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงห้องปฏิบัติงาน ศลพ.สวบ.ทอ.

Facebook Button

BSI Assurance Mark ISO 9001 1

BSI Assurance Mark ISO 27001 1