สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ
ประกาศผลสอบคัดเลือก น.ประทวน เลื่อนฐานะเป็น น.สัญญาบัตร เหล่า พ.จำพวกทหาร เวชศาสตร์การบิน ปีงบประมาณ ๖๕ ขั้นที่ ๑ (ภาควิชาการ)