สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ
สวบ.ทอ.ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน ๔ อัตรา