สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ
สวบ.ทอ.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑