สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ
เปิดรับสมัครหลักสูตรแพทย์เวชศาสตร์การบิน รุ่นที่ 37 (2 พ.ค. - 17 พ.ค.65)