สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ
สวบ.ทอ.ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือ ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สวบ.ทอ. ทำแบบสอบถาม Happinometer เครื่องมือวัดความสุข ของชาว สวบ.ทอ. ตั้งแต่วันนี้ ถึง 23 พฤษภาคม 2565

641223

สวบ.ทอ.ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือ ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สวบ.ทอ. ทำแบบสอบถาม Happinometer เครื่องมือวัดความสุข ของชาว สวบ.ทอ. ตั้งแต่วันนี้ ถึง 23 พฤษภาคม 2565