สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ จัดพิธีประดับยศนายทหารสัญญาบัตร
พลอากาศตรีวรงค์ ลาภานันต์ ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้นายทหารสัญญาบัตร สังกัดสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ ที่ได้รับพระราชทานชั้นยศสูงขึ้น โดยมีรองผู้อำนวยการ(๒) และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดี ณ ห้องโถง สำนักงานผู้บังคับบัญชา วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ผู้รับผิดชอบ: น.อ.หญิงลัลธริมา ธำรงโชติ
โทร.๒-๔๖๕๙ , ๐๘๑-๖๔๖-๗๙๘๗
ภาพ:จ.ต.รุ่งโรจน์ พัฒนสิน

  • 001
  • 002
  • 003
  • 004
  • 005