สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ จัดการอบรมด้านนิรภัย ให้กับ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ กองบิน๖ ในหัวข้อ"โรคลมแดด (Heat Stroke) โดยมี นาวาอากาศเอกหญิงปัญจฉัตร รัตนมงคล เป็นวิทยากร และทีมงานจาก กองวิทยาการ สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ ในวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น. ณ ห้องบรรยาย ฝูง๖๐๑ กองบิน๖

 • 001
 • 002
 • 003
 • 004
 • 005
 • 006
 • 007
 • 008
 • 009
 • 010
 • 011
 • 012
 • 013