สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ จัดพิธีฟังสารของ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เนื่องในวันกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยมี
นาวาอากาศเอกหญิงบุษกร ภมร รองผู้อำนวยการ(๑) สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ เป็นประธานในพิธี
ในวันศุกร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐น. ณ ห้อง ๕๐๔ อาคารใหม่ กองวิทยาการ
สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ
ผู้รับผิดชอบ : น.อ.หญิงลัลธริมา ธำรงโชติ
โทร.๒-๔๖๕๙ ,๐๘๑-๖๔๖-๗๙๘๗
ภาพ : จ.อ.ขจรเกียรติ แก้วเมือง

  • 001
  • 002
  • 003
  • 004
  • 005
  • 006
  • 007
  • 008
  • 009
  • 010