พลอากาศตรีวรงค์ ลาภานันต์ ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ เปิดหลักสูตรพยาบาลเวชศาสตร์การบินรุ่นที่18 ผ่านทางออนไลน์ ในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐น. ณ ห้อง๓๐๔ (ห้องZoom)
กองวิทยาการ สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ
ผู้รับผิดชอบ : น.อ.หญิงลัลธริมา ธำรงโชติ
โทร.๒-๔๖๕๙,๐๘๑-๖๔๖-๗๙๘๗

  • 001
  • 002
  • 003