สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ จัดพิธีประดับยศให้นายทหารชั้นสัญญาบัตร
พลอากาศตรีวรงค์ ลาภานันต์ ผู้อำนวยการ สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ
เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้นายทหารชั้นสัญญาบัตร
สังกัด สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ ที่ได้รับพระราชทานชั้นยศสูงขึ้น โดยมีรองผู้อำนวยการ(๑),รองผู้อำนวยการ(๒)                                                                         และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องโถง สำนักงานผู้บังคับบัญชา
ในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ผู้รับผิดชอบ: น.อ.หญิงลัลธริมา ธำรงโชติ
โทร.๒-๔๖๕๙ , ๐๘๑-๖๔๖-๗๙๘๗
ภาพ: จ.อ.ขจรเกียรติ แก้วเมือง

 • 001
 • 002
 • 003
 • 004
 • 005
 • 006
 • 007
 • 008
 • 009
 • 010
 • 011
 • 012