พลอากาศตรีวรงค์ ลาภานันต์ ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยมีรองผู้อำนวยการ(๑) รองผู้อำนวยการ(๒) ร่วมปลูกต้นไม้ด้วย พร้อมกับนายทหารชั้นผู้ใหญ่ และคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ ร่วมกิจกรรม ในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น.ณ บริเวณสวนหย่อม หน้าอาคารใหม่ด้านทิศตะวันออก สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ

ผู้รับผิดชอบ: น.อ.หญิงลัลธริมา ธำรงโชติ
โทร.๒-๔๖๕๙ ,๐๘๑-๖๔๖-๗๙๘๗
ภาพ: จ.อ.ขจรเกียรติ แก้วเมือง

  • 001
  • 002
  • 003
  • 004
  • 005
  • 006
  • 007
  • 008
  • 009
  • 010