พลอากาศตรีวรงค์ ลาภานันต์ ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ เป็นประธานและร่วมถ่ายภาพเป็นเกียรติ ในงานกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี ๒๕๖๔ ร่วมกับ รองผู้อำนวยการ(๑) รองผู้อำนวยการ(๒) และ นายทหารชั้นผู้ใหญ่ ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง สังกัด สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น.ณ หน้าอาคาร สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ

ผู้รับผิดชอบ: น.อ.หญิงลัลธริมา ธำรงโชติ
โทร.๒-๔๖๕๙ , ๐๘๑-๖๔๖-๗๙๘๗
ภาพ: ร.ท.ทินกร แก้วบุญตัน

  • 001
  • 002
  • 003
  • 004
  • 005
  • 006
  • 007
  • 008