พลอากาศตรีวรงค์ ลาภานันต์ ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาของกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๔ ให้กับครอบครัว ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ สังกัดสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ ในวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องโถงสำนักงานผู้บังคับบัญชา สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ

ผู้รับผิดชอบ: น.อ.หญิงลัลธริมา ธำรงโชติ
โทร.๒-๔๖๕๙ , ๐๘๑-๖๔๖-๗๙๘๗
ภาพ: จ.อ.ขจรเกียรติ แก้วเมือง

 • 001
 • 002
 • 003
 • 004
 • 005
 • 006
 • 007
 • 008
 • 009
 • 010
 • 011
 • 012
 • 013
 • 014