พลอากาศตรีวรงค์ ลาภานันต์ ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้นายทหารชั้นสัญญาบัตร และนายทหารชั้นประทวน สังกัดสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ ที่ได้รับพระราชทานชั้นยศสูงขึ้น โดยมี รองผู้อำนวยการ(๑) ,รองผู้อำนวยการ(๒) และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องโถงสำนักงานผู้บังคับบัญชา ในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐น.

ผู้รับผิดชอบ: น.อ.หญิงลัลธริมา ธำรงโชติ
โทร.๒-๔๖๕๙ ,๐๘๑-๖๔๖-๗๙๘๗
ภาพ: จ.ต.รุ่งโรจน์ พัฒนสิน

 • 001
 • 002
 • 003
 • 004
 • 005
 • 006
 • 007
 • 008
 • 009
 • 010
 • 011