พลอากาศตรีวรงค์ ลาภานันต์ ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ เป็นประธานจัดกิจกรรมโครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๔ โดยมีรองผู้อำนวยการ(๑) รองผู้อำนวยการ(๒) หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ สังกัดสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ เข้าร่วมกิจกรรม
ในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้อง ๕๐๔ อาคารใหม่ กองวิทยาการ สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ

ผู้รับผิดชอบ: น.อ.หญิงลัลธริมา ธำรงโชติ
โทร.๒-๔๖๕๙ ,๐๘๑-๖๔๖-๗๙๘๗
ภาพ: ร.ท.ทินกร แก้วบุญตัน

  • 00
  • 001
  • 002
  • 003
  • 004
  • 005
  • 006
  • 007
  • 008