พลอากาศตรีวรงค์ ลาภานันต์ ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้นายทหารชั้นสัญญาบัตร และนายทหารชั้นประทวน สังกัดสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ ที่ได้รับพระราชทานชั้นยศสูงขึ้น โดยมี รองผู้อำนวยการ(๑) ,รองผู้อำนวยการ(๒) และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องโถงสำนักงานผู้บังคับบัญชา ในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ผู้รับผิดชอบ: น.อ.หญิงลัลธริมา ธำรงโชติ
โทร.๒-๔๖๕๙ ,๐๘๑-๖๔๖-๗๙๘๗
ภาพ: จ.ต.รุ่งโรจน์ พัฒนสิน

  • 001
  • 002
  • 003
  • 004
  • 005
  • 006
  • 007
  • 008