สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ จัดพิธีประดับยศให้นายทหารชั้นประทวน
พลอากาศตรีวรงค์ ลาภานันต์ ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้แก่นายทหารชั้นประทวน สังกัดสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ ที่ได้รับพระราชทานชั้นยศสูงขึ้น โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องโถงสำนักงานผู้บังคับบัญชา ในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐น.
ผู้รับผิดชอบ: น.อ.หญิงลัลธริมา ธำรงโชติ
โทร.๒-๔๖๕๙ , ๐๘๑-๖๔๖-๗๙๘๗
ภาพ: พ.อ.ต.ขจรเกียรติ แก้วเมือง

  • 001
  • 002
  • 003
  • 004
  • 005
  • 006