สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ รับมอบตู้ตรวจเชื้อความดันบวก สำหรับภารกิจการตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19 จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
พลอากาศตรีวรงค์ ลาภานันต์ ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ
รับมอบตู้ตรวจเชื้อความดันบวก สำหรับภารกิจการตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19
โดยมี คุณมาลี อัตตสรรค์สาธิต ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแพทย์และอนามัย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นตัวแทนผู้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตประเทศไทย.
ในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น.
บริเวณพื้นที่การตรวจหาเชื้อCOVID-19 ของ
สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ
ผู้รับผิดชอบ: น.อ.หญิงลัลธริมา ธำรงโชติ
โทร.๒-๔๖๕๙ , ๐๘๑-๖๔๖-๗๙๘๗
ภาพ:พ.อ.ต.ขจรเกียรติ แก้วเมือง

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06