สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ จัดพิธีเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๔
พลอากาศตรีวรงค์ ลาภานันต์ ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ เป็นประธานในพิธีเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๔ มีผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน ๕ คน
โดยมี รองผู้อำนวยการ(๑)รองผู้อำนวยการ(๒) ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ สังกัด สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ เข้าร่วมพิธี พร้อมมีการถ่ายทอดสดผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้อง๕๐๔ อาคารกองวิทยาการ สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๑๕ น.
ผู้รับผิดชอบ :น.อ.หญิงลัลธริมา ธำรงโชติ
โทร.๒-๔๖๕๙ , ๐๘๑-๖๔๖-๗๙๘๗
ภาพ : ระบบZoom Meeting
:ร.อ.ทินกร แก้วบุญตัน
:พ.อ.ต.ขจรเกียรติ แก้วเมือง

 • 001
 • 002
 • 003
 • 004
 • 005
 • 006
 • 007
 • 008
 • 009
 • 010
 • 011
 • 012
 • 013
 • 014
 • 015
 • 016