พล.อ.ต. วรงค์ ลาภานันต์ ผอ.สวบ.ทอ. นำข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ สวบ.ทอ.

ไปจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น เมื่อวันที่ ๑๔ พ.ย.๖๔ ที่วัดพุทธปัญญาเสนา

อ.เสน จว.พระนครศรีอยุธยา

  • 64111601
  • 64111602