สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ จัดประชุมวิชาการร่วมกับ สมาคมเวชศาสตร์การบินแห่งประเทศไทย

พลอากาศโท ทวีพงษ์ ปาจรีย์ เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นประธานในพิธี การประชุมวิชาการ 73 ปีด้านเวชศาสตร์การบินสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ จัดร่วมกับ สมาคมเวชศาสตร์การบินแห่งประเทศไทย ในหัวข้อ"Essential Aviation Medicine 2021"
โดยมี พลอากาศตรี วรงค์ ลาภานันต์ ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ และนายกสมาคมเวชศาสตร์การบินแห่งประเทศไทย(โดยตำแหน่ง) ให้การต้อนรับ และได้รับเกียรติจาก

พลอากาศโท ทวีพงษ์ ปาจรีย์ เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ "Healthcare 4.0 for DMS RTAF" และมีกำหนดการ หัวข้อการประชุมในส่วนต่างๆ จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งภายในและภายนอก กองทัพอากาศ ดังนี้

ศาสตราจารย์ด๊อกเตอร์ ไพศาล มุณีสว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร
นายแพทย์ กรพรหม แสงอร่าม โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์
พลอากาศตรีนายแพทย์ บัณฑิต วงษ์เจริญธรรม สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
นาวาอากาศเอก ศักรินทร์ ไชยวาน
นาวาอากาศเอก เสือ ลือนาม

ในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐-๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุม พลอากาศเอกประพันธ์ ธูปะเตมีย์ ชั้น๓ อาคารคุ้มเกล้า โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ

ผู้รับผิดชอบ : น.อ.หญิงลัลธริมา ธำรงโชติ โทร.๒-๔๖๕๙ , ๐๘๑-๖๔๖-๗๙๘๗
ภาพ : พ.อ.อ.ศรัณย์ ลัดดาพวง

 

 • 001-1
 • 001
 • 002
 • 003
 • 004
 • 005
 • 006
 • 007
 • 008
 • 009
 • 010
 • 011
 • 012
 • 013
 • 014
 • 015
 • 016
 • 017
 • 018
 • 019
 • 020
 • 021
 • 022
 • 023
 • 024
 • 025
 • 026
 • 027
 • 029
 • 030
 • 031