สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ จัดพิธีประดับยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร
พลอากาศตรีวรงค์ ลาภานันต์ ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้แก่นายทหารชั้นสัญญาบัตร สังกัดสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ โดยมี
รองผู้อำนวยการ(๑) และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องโถงสำนักงานผู้บังคับบัญชา สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ ในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
เวลา ๐๘.๓๐ น.
ผู้รับผิดชอบ: น.อ.หญิง ลัลธริมา ธำรงโชติ
โทร.๒-๔๖๕๙ ,๐๘๑-๖๔๖-๗๙๘๗
ภาพ: พ.อ.ต.ขจรเกียรติ แก้วเมือง

 • 001
 • 002
 • 003
 • 004
 • 005
 • 006
 • 007
 • 008
 • 009
 • 010
 • 011
 • 012