สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ จัดกิจกรรมโครงการวิ่งสะสมระยะทางของกองทัพอากาศ Air Force Virtual Run
วันจันทร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๓๐น. พลอากาศตรีวรงค์ ลาภานันต์
ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอกศุภชัย
สินธวาลัย รองผู้อำนวยการ(๒) สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ ร่วมกิจกรรม
โครงการวิ่งสะสมระยะทางของกองทัพอากาศ
Air Force Virtual Run เพื่อส่งเสริมให้กำลังพลกองทัพอากาศ ได้ออกกำลังกายภายใต้
รูปแบบชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) โดยมีห้วงระยะเวลา ดำเนินโครงการตั้งแต่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ถึง ๙ เมษายน ๒๕๖๕
รวม ๕๕ วัน โดยมีหัวหน้าหน่วยขึ้นตรง ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณใต้อาคารใหม่ สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ และพื้นที่รอบอาคาร ๘๐ปี กองทัพอากาศใช้พื้นที่ในการวิ่ง
ผู้รับผิดชอบ : น.อ.หญิงลัลธริมา ธำรงโชติ
โทร.๒-๔๖๕๙ , ๐๘๑-๖๔๖-๗๙๘๗
ภาพ: พ.อ.ต.ขจรเกียรติ แก้วเมือง

 • 001
 • 002
 • 003
 • 004
 • 005
 • 006
 • 007
 • 008
 • 009
 • 010
 • 011