ประชาสัมพันธ์งานด้านสิ่งแวดล้อม สวบ.ทอ.
พล.อ.ต.วรงค์ ลาภานันต์ ผอ.สวบ.ทอ. ได้นำ คณก.พัฒนาพื้นที่และสิ่งแวคล้อม สวบ.ทอ. เดินทางไป
บริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะที่ไม่ใช้แล้วภายในหน่วยงานตามโครงการ "การกำจัดขยะเพื่อลดมลภาวะในหน่วยงาน"
ให้กับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์เพื่อทำอักษรเบลล์ให้โรงเรียนสอนคนตาบอด
และเงินจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาทเพื่อนำไปซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็นของโรงเรียน นอกจากนี้ ข้าราชการ ลูกจ้างและ
พนักงานราชการ สวบ.ทอ. ได้บริจาคเงินรวม ๖,๐๐๐ บาท ไปซื้ออุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาคโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ได้แก่ หน้ากากอนามัย น้ำยาแอลกอฮอล์และน้ำยาทำความสะอาดพื้นให้กับโรงเรียน
โดยมีคุณ จรัสศรี ศรีมณี ผอ.บริหารสำนักงานมูลนิธิ " ให้การต้อนรับและรับมอบของดังกล่าวเมื่อ ๒๕ เม.ย.๖๕
เวลา ๑๐.๐๐ น.

 

 • 001
 • 002
 • 003
 • S__189546547
 • S__189546549
 • S__189546551
 • S__189546552
 • S__189546555
 • S__189546556
 • S__189546557
 • S__189546560