สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ จัดพิธีประดับยศ นายทหารชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวน
พลอากาศตรีวรงค์ ลาภานันต์ ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้แก่นายทหารชั้นสัญญาบัตรและนายทหารชั้นประทวน สังกัดสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ โดยมีรองผู้อำนวยการ(๑)และรองผู้อำนวยการ(๒) และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ร่วมแสดงความยินดี ในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้อง๕๐๔ ชั้น๕ อาคารใหม่ กองวิทยาการ สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ
ผู้รับผิดชอบ: น.อ.หญิงลัลธริมา ธำรงโชติ
โทร.๒-๔๖๕๙ , ๐๘๑-๖๔๖-๗๙๘๗
ภาพ: ร.อ.ทินกร แก้วบุญตัน

 

 • S__191250462
 • S__191250464
 • S__191250465
 • S__191250466
 • S__191250467
 • S__191250468
 • S__191250469
 • S__191250470
 • S__191250471
 • S__191250472
 • S__191250473
 • S__191250475
 • S__191250476
 • S__191250477
 • S__191250478
 • S__191250479
 • S__191250480
 • S__191250481
 • S__191250482
 • S__191250483