สวบ.ทอ. จัดกิจกรรมการประชุมสัมมนาวิชาการ สวบ.ทอ.ประจำปี 65 เรื่อง การขับเคลื่อนองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพตามแผนยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ 20 ปี และ PMQA 4.0 ระหว่างวันที่ 27-28 พ.ค.65 ณ โรงแรมพูลแมนพัทยา จี จังหวัดชลบุรี ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ สวบ.ทอ. จำนวน 110 คน โดยมี พล.อ.ต.วรงค์ ลาภานันต์ ผอ.สวบ.ทอ. เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมดังกล่าว

 

  • 001
  • 002
  • 003
  • 004
  • 005
  • 006