สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ
กิจกรรม

กิจกรรม

พล.อ.ต.ทวีศักดิ์ ขันติรัตน์ ผอ.สวบ.ทอ. เป็นประธานในพิธีประยศ น.สัญญาบัตรและ น.ประทวน ณ สวบ.ทอ.

ภาพบรรยากาศ ฟังเทศน์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ คนไทยหัวใจใสสะอาด

ภาพกิจกรรม คณก.ดำเนินกิจกรรม 5 ส.ของ สวบ.ทอ.มีการตรวจเยี่ยมสำนักงานหน่วยขึ้นตรง

พล.อ.ต.ทวีศักดิ์ ขันติรัตน์ ผอ.สวบ.ทอ. พร้อมด้วย น.อ.วิญญู จันทรสุนทรกุล รอง ผอ.สวบ.ทอ. และข้าราชการ สวบ.ทอ.

พล.อ.ต.ทวีศักดิ์ ขันติรัตน์ ผอ.สวบ.ทอ. เป็นประธานในการประชุมแพทย์เวชศาสตร์การบินครั้งที่ 2 ประจำปี 59 ณ สวบ.ทอ.

สวบ.ทอ. จัดการอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมด้านครูผู้สอนหลักสูตรต่าง ๆ ในสายวิทยาการเวชศาสตร์การบิน

นาวาอากาศเอกหญิง บุษกร  ภมร  ผอ.ศลพ.สวบ.ทอ. และข้าราชการที่เข้าร่วมฝึก AMHEx2016 จ.ชลบุรี

เข้ารายงานตัวและรับโอวาท

Facebook Button

BSI Assurance Mark ISO 9001 1

BSI Assurance Mark ISO 27001 1