สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ
รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ระดับดีเด่น ประเภทพัฒนาการบริการ ผลงาน "การออกใบสำคัญแพทย์ (Medical Certificate) ระบบ One Day Licensing" ของ สวบ.ทอ.

พลอากาศตรี ทวีศักดิ์ ขันติรัตน์ ผู้อำนวยสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ พร้อมด้วย พลอากาศตรีวิฑูรย์ ตรีพรม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบราชการกองทัพอากาศ เข้าร่วมรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ระดับดีเด่น ประเภทพัฒนาการบริการ ผลงาน "การออกใบสำคัญแพทย์ (Medical Certificate) ระบบ One Day Licensing" ของสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

 

  • 001
  • 001_1
  • 001_2
  • 002
  • 003
  • 004
  • 006
  • 007

 


Facebook Button

BSI Assurance Mark ISO 9001 1

BSI Assurance Mark ISO 27001 1