สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ
พิธีรับ - ส่ง หน้าที่ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ห้อง ๕๐๔ กวก.สวบ.ทอ.

Facebook Button

BSI Assurance Mark ISO 9001 1

BSI Assurance Mark ISO 27001 1