สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ
ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม การประชุมสัมมนาแพทย์เวชศาสตร์การบิน ครั้งที่ 2/59

พล.อ.ต.ทวีศักดิ์ ขันติรัตน์ ผอ.สวบ.ทอ. มอบรางวัลให้แก่ ร.ท.หญิง สนธยา  ยอดจิตร และ พ.อ.อ.นธี  ฤทธิ์เดช

ประมวลภาพวิดีโอการฝึกซ้อมของ AIR EVAC TEAM

สวบ.ทอ. ร่วมกับ สพฉ. จัดอบรมหลักสูตรการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ ปี 2560 (Aeromedical Evacuation Course 2017) จำนวน 6 รุ่น ระหว่างเดือนเมษายน ถึงเดือนตุลาคม 2560

กองทัพอากาศจัดเครื่องบินลำเลียงแบบ C-130 H ลำเลียงทหารบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดน่านเข้ารักษาตัวที่กรุงเทพมหานคร

ด้วยสมาคมเวชศาสตร์การบินแห่งประเทศไทย กำหนดจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๙
ในวันอังคารที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐๐๐-๑๒๐๐ ณ ห้องประชุมหมอตระกูล ชั้น ๓ อาคารสถาบันเวชศาสตร์การบิน

ระวังภัย มัลแวร์เรียกค่าไถ่ WannaCry แพร่กระจายผ่านช่องโหว่ของวินโดวส์ รีบอัปเดตทันที

สถานการณ์การโจมตี
   เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 บริษัท Avast ได้รายงานการแพร่ระบาดของมัลแวร์เรียกค่าไถ่ชื่อ WannaCry โดยมัลแวร์ดังกล่าวมีจุดประสงค์หลักเพื่อเข้ารหัสลับข้อมูลในคอมพิวเตอร์เพื่อเรียกค่าไถ่ หากไม่จ่ายเงินตามที่เรียกจะไม่สามารถเปิดไฟล์ได้

Facebook Button

BSI Assurance Mark ISO 9001 1

BSI Assurance Mark ISO 27001 1