สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ
สวบ.ทอ. กำหนดการสอบสัมภาษณ์ ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน วันที่ ๗ ต.ค.๖๒

.สวบ.ทอ.

สวบ.ทอ. ประกาศ

สวบ.ทอ.

ขั้นตอนการรายงานกรณีพบข้าราชการของหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด- 19)

Facebook Button

BSI Assurance Mark ISO 9001 1