สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ เพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สังกัด สวบ.ทอ.

Facebook Button

BSI Assurance Mark ISO 9001 1