สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ
สมัครงาน

สมัครงาน

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ

web รบสมครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และแจ้งเลื่อนวันสอบ

รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ให้ผู้ที่มีรายชื่อตัวจริง มารายงานตัวภายในวันจันทร์ที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๐๘๐๐

Facebook Button

BSI Assurance Mark ISO 9001 1