สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ
ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการสอบพนักงานราชการ ภาควิชาการ ครั้งที่ ๑