สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ
สวบ.ทอ. ให้การต้อนรับคณะอาจารย์สอนนักเรียนแพทย์ทหาร และนักศึกษาแพทย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า

สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ ให้การต้อนรับ
คณะอาจารย์สอนนักเรียนแพทย์ทหาร และ
นักศึกษาแพทย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า
นาวาอากาศเอกศุภชัย สินธวาลัย รองผู้อำนวยการ(๑)
ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ
ให้เกียรติต้อนรับคณะอาจารย์สอนนักเรียนแพทย์ทหาร และนักศึกษาแพทย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า ชั้นปีที่๔ จำนวน ๙๗ นาย โดยมี พันตรีนายแพทย์
ณัชชา เหมปฐวี อาจารย์ภาควิชาเวชศาสตร์ทหารและชุมชน กองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตรห์พระมงกุฎเกล้า เข้าเยี่ยมชมกิจการ
ศูนย์ลำเลียงทางอากาศสายแพทย์ และ กองนิรภัยเวชกรรมการบิน สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ และฟังบรรยายในหัวข้อเรื่อง" Aviation Medicine " โดยนาวาอากาศเอกมาโนชญ์ พลายงาม รองผู้อำนวยการกองนิรภัยเวชกรรมการบิน
สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ
ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ น.
ณ ห้อง๕๐๔ อาคารกองวิทยาการ สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ

 • 001
 • 002
 • 003
 • 004
 • 005
 • 006
 • 007
 • 008
 • 009
 • 010
 • 011
 • 012
 • 013
 • 014
 • 015
 • 016
 • 017
 • 018
 • 019
 • 020