สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ
พิธีมอบประกาศนียบัตร และเครื่องหมายปีกกิตติมศักดิ์เฮลิคอปเตอร์การแพทย์ฉุกเฉิน (Executive HEMS Thai Sky Doctor) ในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๗

พลอากาศตรีหญิงบุษกร ภมร ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ ได้รับเกียรติจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน(สพฉ.) เห็นว่าเป็นบุคคลซึ่งคุณประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนระบบการแพทย์ฉุกเฉิน และการลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินทางเฮลิคอปเตอร์ ได้มอบประกาศนียบัตร และเครื่องหมายปีกกิตติมศักดิ์เฮลิคอปเตอร์การแพทย์ฉุกเฉิน (Executive HEMS Thai Sky Doctor) ในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๗ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาการแพทย์ฉุกเฉิน ครบรอบ๑๖ปี โดยมี นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานในพิธี ณ ห้องสัตตบงกช ชั้น๖ อาคารพัฒนาบุคลากรการแพทย์ฉุกเฉิน สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
ผู้รับผิดชอบ :น.อ.หญิงลัลธริมา ธำรงโชติ
โทร.๒-๔๕๕๘ ,๐๘๑-๖๔๖-๗๙๘๗

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07