สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ
สวบ.ทอ.จัดพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร ในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗

สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ จัดพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร
พลอากาศตรีหญิง บุษกร ภมร ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับนายทหารชั้นสัญญาบัตร ที่สังกัดสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ร่วมแสดงความยินดี
ในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องโถงบริเวณสำนักงานผู้บังคับบัญชา
สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ
ผู้รับผิดชอบ : น.อ.หญิงลัลธริมา ธำรงโชติ
โทร.๒-๔๕๕๘ , ๐๘๑-๖๔๖-๗๙๘๗
ภาพ : พ.อ.อ.ขจรเกียรติ แก้วเมือง

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07
  • 08
  • 09
  • 10