สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ
สวบ.ทอ.ให้การต้อนรับคณะผู้ช่วยฑูตทหารต่างประเทศ/กรุงเทพ ในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗

สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ ให้การต้อนรับคณะผู้ช่วยฑูตทหารต่างประเทศ/กรุงเทพ
พลอากาศตรีหญิงบุษกร ภมร ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์การบิน นาวาอากาศเอกศุภชัย สินธวาลัย รองผู้อำนวยการ(๑) นาวาอากาศเอกจิรวัฒน์ ชูวงศ์
รองผู้อำนวยการ(๒) และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ข้าราชการสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ ให้การต้อนรับพลอากาศโทสมหมาย ลีลิตธรรม เจ้ากรมข่าวทหารอากาศ พลอากาศตรีวสุ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมข่าวทหารอากาศ
พลอากาศตรีชุมพล พละเสน ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรอง กรมข่าวทหารอากาศ และ COL.Kim Kyoung Youl หัวหน้าคณะผู้ช่วยฑูตทหารต่างประเทศ/ประเทศไทย พร้อมกับคณะผู้ช่วยฑูตทหารต่างประเทศ ๑๘ ประเทศ เข้าฟังบรรยายสรุป และเยี่ยมชมกิจการหน่วย สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ ณ ห้อง๕๐๔ อาคารกองวิทยาการ สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ
(ผู้บรรยายสรุปหน่วยคือ นาวาอากาศโทเตชิษฐ์ มีระเสน )
ในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๓๐น.
ผู้รับผิดชอบ: น.อ.หญิงลัลธริมา ธำรงโชติ
โทร.๒-๕๕๘ ,๐๘๑-๖๔๖-๗๙๘๗
ภาพ: พ.อ.อ.ขจรเกียรติ แก้วเมือง

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18