สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ
บันทึกการประชุมวิชาการประจำปี สมาคมเวชศาสตร์การบินแห่งประเทศไทย วันอังคารที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุม พล.อ.อ.ประพันธ์ ธูปะเตมีย์

บันทึกการประชุมวิชาการประจำปี สมาคมเวชศาสตร์การบินแห่งประเทศไทย วันอังคารที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุม พล.อ.อ.ประพันธ์ ธูปะเตมีย์ ชั้น 3 อาคารคุ้มเกล้า รพ.ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ “AIRMAN RETURNS”

โดยสามารรับชมได้ทางช่อง Youtube Aviation Medicine Channel 

 

รับชมได้ทางช่อง Youtube Aviation Medicine Channel 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLeti-I-PSfWMy7xITUyNTRmBJpf0khx42