สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ
สวบ.ทอ.จัดพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ(ทุกวันที่๑ เมษายน ของทุกปี)และครบรอบ๗๖ปีเวชศาสตร์การบิน

สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ จัดพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ(ทุกวันที่๑ เมษายน ของทุกปี)และครบรอบ๗๖ปีเวชศาสตร์การบิน
พลอากาศตรีหญิงบุษกร ภมร ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ เป็นประธานในพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ (ทุกวันที่๑ เมษายน ของทุกปี) ประจำปี ๒๕๖๗ และถือเป็นปีที่๗๖ ของเวชศาสตร์การบิน โดยนิมนต์ประธานฝ่ายสงฆ์ จากวัดเจริญธรรมาราม(วัดศูนย์) ทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และได้รับเกียรติจาก อดีตผู้บังคับบัญชา สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ และนายทหารชั้นผู้ใหญ่
ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างสังกัดสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ ร่วมในพิธี
ณ ห้องMedic Lounge สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐น.
ผู้รับผิดชอบ : น.อ.หญิงลัลธริมา ธำรงโชติ
โทร.๒-๔๕๕๘ ,๐๘๑-๖๔๖-๗๙๘๗
ภาพ : พ.อ.อ.ขจรเกียรติ แก้วเมือง

 • 001
 • 002
 • 003
 • 004
 • 005
 • 006
 • 008
 • 009
 • 010
 • 011
 • 012
 • 013
 • 014
 • 015
 • 016
 • 017
 • 018