ผู้บังคับบัญชาปัจจุบัน

สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ

varong1

พลอากาศตรี วรงค์  ลาภานันต์

ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ

 
budsakorn

นาวาอากาศเอกหญิง บุษกร  ภมร

รองผู้อำนวยการ(๑)

สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ

supachai1

นาวาอากาศเอก ศุภชัย  สินธวาลัย

รองผู้อำนวยการ(๒)

สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ