ผู้บังคับบัญชาปัจจุบัน

สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ

budsakorn1

พลอากาศตรีหญิง บุษกร  ภมร

ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ

 
supachai1

นาวาอากาศเอก ศุภชัย  สินธวาลัย

รองผู้อำนวยการ(๑)

สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ

jirawat

นาวาอากาศเอก จิรวัฒน์  ชูวงศ์

รองผู้อำนวยการ(๒)

สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ