สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ
สมัครงาน

สวบ.ทอ.

ขั้นตอนการรายงานกรณีพบข้าราชการของหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด- 19)

สมัครงาน

Facebook Button

BSI Assurance Mark ISO 9001 1